Agromediteranski fakultet


Asocijacija studenata Agromediteranskog fakulteta

Rukovodstvo (akademska 2018/19. godina)

  • Rađa Vejzović (predsjednica)
  • Muamer Opardija 
  • Mahmut Alendar
  • Azemina Isenović