All posts by admin

KENAN BEGOVIĆ NOVI SEKRETAR UNIJE STUDENATA

Na 2. sjednici novog saziva Unije studenata, elektronskim putem dana 06.05.2021. godine donesena je Odluka o imenovanju Kenana Begovića, studenta Građevinskog fakulteta za novog sekretara Unije studenata.

Nakon što je na 1. konstituirajućoj sjednici donesena Odluka o raspisivanju Javnog konkursa, isti je objavljen na oglasnoj ploči, web stranici, kao i na drugim službenim stranicama Unije studenata.

Student Kenan Begović je član i aktivista nekoliko organizacija i udruženja, učestvovao u nizu projekata u čijem je provođenu bio saradnik ili koordinator i to:
Projekt koordinator u Omladinskom klubu “Pod istim suncem”, saradnik Instituta za razvoj mladih KULT, član Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine i još mnogo drugih.

KONKURS ZA IZBOR GENERALNOG SEKRETARA UNIJE STUDENATA

Na osnovu članova 23. i 31. Statuta, te odluke Predsjedništva Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 02-06/21 od 29.04.2021.godine raspisuje se KONKURS za izbor generalnog sekretara Unije studenata. Generalnog sekretara Unije bira Predsjedništvo, na osnovu konkursa.
Opis poslova, uslovi konkursa, kao i potrebni dokumenti mogu se vidjeti u tekstu konkursa (slika ispod).

Konkurs ostaje otvoren 7 dana.

Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine

Povodom 15. aprila – Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine, Unija studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru upućuje iskrene čestitke pripadnicima Armije, demobilisanim borcima, dobitnicima najvećih ratnih priznanja, a posebno ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca.
Hvala vam za sve što ste uradili za domovinu i za nas, mlađe generacije, koje će znati baštiniti i čuvati tekovine koje ste nam ostavili!
🇧🇦