Članovi Senata


Džani Pajić
Član Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
 Pravni fakultet
dzani.pajic@unijastudenata.ba
 062/354-022
Ammar Lavić
 Član Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
Mašinski fakultet
ammar.lavic@hotmail.com
 062/709-128
Mirza Čamo
 Član Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
Fakultet humanističkih nauka
mirza.camo@unijastudenata.ba
 062/744-931