Članovi Senata


Mehmed Proho
Član Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
 Građevinski fakultet
Mirza Idrizović
 Član Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
  Mašinski fakultet
Admir Topalović
 Član Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
  Nastavnički fakultet