Članovi Senata


Mirza Lalić
Član Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
 Pravni fakultet
mirzalalic6@gmail.com
062/147-536
Mehmed Proho
 Član Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
Građevinski fakultet
mehmedproho@gmail.com
 062/144-257
Nedim Lapo
 Član Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
Mašinski fakultet
lapo.nedim@gmail.com
 063/282-211