Predsjedništvo


Mehmed Proho
Predsjednik Unije studenata
 Građevinski fakultet
 mehmedproho@gmail.com
062/144-257
Admir Topalović
  Potpredsjednik Unije studenata
 Nastavnički fakultet
Kenan Begović
 Sekretar Unije studenata
 Građevinski fakultet
Munir Fazlić
  Predsjednik Asocijacije studenata
  Agromediteranski fakultet
Ajla Livnjak
Predsjednica Asocijacije studenata
Ekonomski fakultet
Nedim Mustajbegović
Predsjednik Asocijacije studenata
 Fakultet humanističkih nauka
Emanullah Hukić
  Predsjednik Asocijacije studenata
 Fakultet informacijskih tehnologija
Ilma Špago
Predsjednica Asocijacije studenata
Građevinski fakultet
Ajdina Aličić
Predsjednica Asocijacije studenata
  Mašinski fakultet
Predsjedni Asocijacije studenata
 Nastavnički fakultet
Hasan Boškailo
  Predsjednik Asocijacije studenata
 Pravni fakultet
Predsjedni Asocijacije studenata
US – Poslovna informatika
Armin Đulić
Predsjednik Asocijacije studenata
US – Zdravstvena njega
Adna Zlomušica
Predsjednica Asocijacije studenata
US – Dizajn interijera
Predsjedni Asocijacije studenata
US – Turizam
Predsjedni Asocijacije studenata
US – Farmacija
Amina Šečunović
Predsjednica Asocijacije studenata
Studentski centar