Predsjedništvo


Mehmed Proho
Predsjednik Unije studenata
 Građevinski fakultet
 mehmedproho@gmail.com
062/144-257
Admir Topalović
  Potpredsjednik Unije studenata
 Nastavnički fakultet
Kenan Begović
 Sekretar Unije studenata
 Građevinski fakultet
kenanbegov@gmail.com
062/652-463
Munir Fazlić
  Predsjednik Asocijacije studenata
  Agromediteranski fakultet
munir281098@gmail.com
Ajla Livnjak
Predsjednica Asocijacije studenata
Ekonomski fakultet
Adna Patajac
Predsjednica Asocijacije studenata
 Fakultet humanističkih nauka
 adnapatajac@gmail.com
 061-179-104
Emanullah Hukić
  Predsjednik Asocijacije studenata
 Fakultet informacijskih tehnologija
Ilma Špago
Predsjednica Asocijacije studenata
Građevinski fakultet
Ajdina Aličić
Predsjednica Asocijacije studenata
  Mašinski fakultet
Samra Meškić
Predsjednica Asocijacije studenata
 Nastavnički fakultet
meskicsamra1@gmail.com
062/888-113
Lamija Karadža
  Predsjednik Asocijacije studenata
 Pravni fakultet
lamijakaradza9@gmail.com
Sara Kazazić
Predsjednica Asocijacije studenata
US – Poslovna informatika
sara.kazazić@edu.fit.ba
Dalila Bajrić
Predsjednica Asocijacije studenata
US – Zdravstvena njega
  bajric770@gmail.com
Adna Zlomušica
Predsjednica Asocijacije studenata
US – Dizajn interijera
adnazlomusica@gmail.com
Predsjednik Asocijacije studenata
US – Turizam
Predsjednik Asocijacije studenata
US – Farmacija
Amina Šečunović
Predsjednica Asocijacije studenata
Studentski centar
amina.secunovich@gmail.com