STUDENTSKI IZBORI 2020. – Rezultati

Nakon procesa prijave kandidata, u kojem je učestvovalo više desetina studenata koji su iskoristili svoje pravo da budu birani, danas su na fakultetima i univerzitetskim studijima Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru održani “Studentski izbori 2020.”
Studenti su imali priliku birati svoje predstavnike u naučno-nastavnim vijećima, asocijacijama studenata, a time i u Uniji studenata.
Nakon provedenih izbora, rezultati za naučno – nastavna vijeća su sljedeći:

Prikaži više