Predsjedništvo


Kenan Begović
Predsjednik Unije studenata
 Građevinski fakultet
 kenan.begovic@unijastudenata.ba
062 652 463
Zaim Mehić
  Predsjednik Asocijacije studenata
  Fakultet informacijskih tehnologija
zaim.mehic@unijastudenata.ba
Amir Čaušević
  Generalni sekretar Unije studenata
  Pravni fakultet
amir.causevic@unijastudenata.ba
Amina Šečunović
Predsjednica Asocijacije studenata
Zdravstvena njega
amina.secunovic@unijastudenata.ba
Ajla Kazazić
Predsjednica Asocijacije studenata
US – Farmacija
  ajla.kazazic@unijastudenata.ba
Iman Dilberović
Predsjednica Asocijacije studenata
US – Turizam
  iman.dilberovic@unijastudenata.ba
Tarik Dalipagić
  Predsjednik Asocijacije studenata
  Agromediteranski fakultet
tarik.dalipagic@unijastudenata.ba
Ulmihana Čilić
Predsjednica Asocijacije studenata
Ekonomski fakultet
ulmihana.cilic@unijastudenata.ba
Raziya Arikan
Predsjednica Asocijacije studenata
 Fakultet humanističkih nauka
raziya.arikan@unijastudenata.ba
 061-179-104
Sanita Kulaš
  Predsjednica Asocijacije studenata
 Studentski dom
sanita.kulas@unijastudenata.ba
Mirza Čerkić
Predsjednik Asocijacije studenata
Građevinski fakultet
 mirza.cerkic@unijastudenata.ba
Mirza Idrizović
Predsjednik Asocijacije studenata
  Mašinski fakultet
mirza.idrizovic@unijastudenata.ba
Aida Agić
Predsjednica Asocijacije studenata
 Nastavnički fakultet
aida.agic@unijastudenata.ba
062/888-113
Lamija Karadža
  Potpredsjednik Unije studenata
 Pravni fakultet
lamija.karadza@unijastudenata.ba
Sara Kazazić
Predsjednica Asocijacije studenata
US – Poslovna informatika
sara.kazazic@unijastudenata.ba
Vildana Kubat
Predsjednik/ica Asocijacije studenata
Pravni fakultet
vildana.kubat@unijastudenata.ba
Adna Zlomušica
Predsjednica Asocijacije studenata
US – Dizajn interijera
adna.zlomusica@unijastudenata.ba