Agromediteranski fakultet


Asocijacija studenata Agromediteranskog fakulteta

Rukovodstvo (akademska 2020/21. godina)

  • Mahmut Alendar (predsjednik)
  • Nejla Habibija