Fakultet humanističkih nauka


Asocijacija studenata Fakulteta humanističkih nauka

Asocijacija studenata Fakulteta humanistički nauka osnovana je 4.1.2018. godine.

  • Predsjednik: Raziya Arikan
  • Almedin Demić
  • Amina Tabak

Historijat rukovođenja:

Rukvodstvo (akademska 2017./18.):

Za predsjednika Asocijacije studenata Fakulteta humanističkih nauka izabran je Mirza Čamo, student II godine Odsjeka za komunikologiju, dok je za potpredsjednika izabran Igor Pintarić, student III godine Odsjeka za turski jezik i književnost.

Izvršni odbor također čine:

  • Aldijana Balalić;
  • Ajla Begić;
  • Šejla Hatić;
  • Ilhana Arnaut;

Formirana su tri odbora te izabrani njihovi koordinatori:
Amina Brekalo – koordinator Odbora za odnose s javnošću;
Alica Oglić – koordinator Odbora za naučno-istraživački rad;
Alema Bobar – koordinator Odbora za saradnju s drugim organizacijama