Ekonomski fakultet


Asocijacija studenata Ekonomskog fakulteta
Dana 6.11.2017.godine je u prostorijama Ekonomskog fakulteta održana Izborna skupština Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić”.


Rukovodstvo

 • Ulmihana Čilić (predsjednica)
 • Ajla Fočić
 • Ilma Begović
 • Selma Suljić

Rukovodstvo (akademska 2017./18.):

 • Dženan Behram (predsjednik) – III godina
 • Hamdo Karaga (potpredsjednik) – III godina
 • Samir Karavdić – IV godina
 • Tifa Cokoja – IV godina
 • Tajma Žuškić – III godina
 • Sanita Bašić– III godina
 • Lejla Škaljić – II godina
 • Ajla Hakalović – II godina
 • Naida Smajkić – I godina
 • Medina Handžar – I godina

U okviru Asocijacije studenata formirana su i tri odbora, te izabrani njihovi koordinatori. Koordinator odbora za odnose s javnošću je Esmeralda Šuta, studentica treće godine, dok je koordinator odbora za odnose s vladinim i nevladinim organizacijama Anis Masleša. Formiran je i Odbor za marketing, čiji je koordinator Sabina Bašić.