Članovi Senata


Kenan Begović
Član Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
 Građevinski fakultet
kenan.begovic@unijastudenata.ba
062/652-463
Mirza Idrizović
 Član Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
  Mašinski fakultet
idrizovicmirza814@gmail.com
061/014-208
Lamija Karadža
 Član Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
  Pravni fakultet
lamijakaradza9@gmail.com