Članovi Senata


Mehmed Proho
Član Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
 Građevinski fakultet
mehmedproho@gmail.com
062/144-257
Mirza Idrizović
 Član Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
  Mašinski fakultet
idrizovicmirza814@gmail.com
061/014-208
Kenan Begović
 Član Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
  Građevinski fakultet
kenanbegov@gmail.com
062/652-463