Članovi Senata


Amir Čaušević
Član Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
 Pravni fakultet
amir.causevic@unijastudenata.ba
Mirza Idrizović
 Član Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
  Mašinski fakultet
idrizovicmirza814@gmail.com
061/014-208
Ajla Gosto
 Član Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
Fakultet humanističkih nauka