Evaluacija kvaliteta izvođenja nastave u zimskom semestru u akademskoj 2022/2023

Poštovane kolegice i kolege,

na sistemu je postavljena anketa za evaluaciju kvaliteta izvođenja nastave u zimskom semestru.

Garantujemo da je anketa u potpunosti anonimna!

Anketi možete pristupiti putem linka e.unmo.ba .

Molimo Vas da budete dosljedni i date svoj iskreni stav o svakom nastavniku i saradniku pojedinačno, kako bi podaci o kvaliteti nastave na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru bili mjerodavni, relevantni i svrsishodni.

Prikaži više

Održan prvi sastanak Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Unije studenata “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Održan prvi sastanak Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Unije studenata “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Predsjednica SZ PF SuM, Ana Šego i predsjednik Unije studenata, Kenan Begović, počeli su razgovore na temu reformi studentskih prava HNK-a kao početak priprema prijedloga reforme studentskih prava našeg kantona.

Sastanku su prisustvovali i Lamija Karadža, potpredsjednica Unije studenata i Amir Čaušević, generalni sekretar.