Članovi Naučno-nastavnih vijeća

GRAĐEVINSKI FAKULTET:
1. Mirza Čerkić
2. Kenan Begović
3. Aldin Merzić
PRAVNI FAKULTET:
1. Lamija Karadža
2. Amir Čaušević
3. Vildana Kubat
4. Belma Čomor
MAŠINSKI FAKULTET:
1. Mirza Idrizović
2. Ismar Zerem
3. Nedim Lapo
NASTAVNIČKI FAKULTET:
1. Aida Agić
2. Nejra Dilaver
3. Lamija Milanović
4. Samra Meškić
AGROMEDITERANSKI FAKULTET:
1. Edisa Letuka
2. Tarik Dalipagić
3. Emir Jusufbegović
FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA:
1. Razija Arikan
2. Elmedin Demić
EKONOMSKI FAKULTET:
1. Ajla Fočić
2. Ulmihana Čilić
3. Selma Suljić
UNIVERZITETSKI STUDIJ ZDRAVSTVENE NJEGE:
1. Amina Šečunović
2. Samir Zekić
3. Murisa Latić
4. Adna Golić
UNIVERZITETSKI STUDIJ TURIZAM:
1. Nejla Baležić
2. Iman Dilberović
UNIVERZITETSKI STUDIJ DIZAJN INTERIJERA:
1. Adna Zlomušica
2. Edisa Medar
UNIVERZITETSKI STUDIJ POSLOVNA INFORMATIKA:
1. Tea Domazet
2. Sara Kazazić
3. Esmin Sabljić
UNIVERZITETSKI STUDIJ FARMACIJA:
1.Edina Tanović
2.Ajla Kazazić
3.Selma Novalić
FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA:
1.Zaim Mehić
2.Melissa Memić
3.Tarik Kreso