SENAT UNIVERZITETA NA ZAHTJEV UNIJE STUDENATA DONIO ODLUKU O ODOBRAVANJU DODATNOG ISPITNOG ROKA

Postupajući po Zahtjevu Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Senat Univerziteta je na danas održanoj sjednici donio Odluku o odobravanju dodatnog ispitnog termina u junu/julu mjesecu za predmete iz zimskog semestra.
U prethodnom periodu Unija studenata je zaprimila veliki broj sugestija i zahtjeva studenata za traženjem dodatnog roka u mjesecu julu za zimski semestar, zbog činjenice da je veliki dio i ove akademske godine protekao putem online nastave i u turbulentnom vremenu pandemije koronavirusa koja je utjecala na sve, pa i na studente.
Hvala svima koji su podržali donošenje ove Odluke, uz nadu da će se uskoro finalizirati i započeti proces sufinansiranja ili oslobađanja dijela školarine za najbolje studente, nakon imenovanja Upravnog odbora Univerziteta.

KENAN BEGOVIĆ NOVI SEKRETAR UNIJE STUDENATA

Na 2. sjednici novog saziva Unije studenata, elektronskim putem dana 06.05.2021. godine donesena je Odluka o imenovanju Kenana Begovića, studenta Građevinskog fakulteta za novog sekretara Unije studenata.

Nakon što je na 1. konstituirajućoj sjednici donesena Odluka o raspisivanju Javnog konkursa, isti je objavljen na oglasnoj ploči, web stranici, kao i na drugim službenim stranicama Unije studenata.

Student Kenan Begović je član i aktivista nekoliko organizacija i udruženja, učestvovao u nizu projekata u čijem je provođenu bio saradnik ili koordinator i to:
Projekt koordinator u Omladinskom klubu “Pod istim suncem”, saradnik Instituta za razvoj mladih KULT, član Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine i još mnogo drugih.