Aktuelni sat sa mladim parlamentarcima i parlamentarkama na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Nacionalni demokratski institut (NDI), Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Unija studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru organizovali
su Aktuelni sat sa mladim parlamentarcima i parlamentarkama 11.11.2021. godine u
periodu od 12:00 do 13:30h u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta
„Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Prikaži više