“LJUDSKA PRAVA, RODNA RAVNOPRAVNOST I GRAĐANSKI AKTIVIZAM” RADIONICE ZA STUDENTE UNIVERZITETA “DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARU

Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO), Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u saradnji sa Unijom studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru u okviru projekta „University and gender mainstreaming“ (UNIGEM), sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju, pozivaju studente/studentice Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru da učestvuju u radionicama “Ljudska prava, rodna ravnopravnost i građanski aktivizam” koje će se održati u petak, 26.11.2021. godine od 10:15 do 13:00 sati u Informatičkoj sali na Ekonomskom fakuletu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Prikaži više