Konkurs za idejni prijedlog maskote FITCC 2022 ✍🏻

Fakultet informacijonih tehnologija i Unija studenata Univerziteta „ Džemal Bijedić“ od 01.01.2022. godine raspisuje Konkurs za ime i izgled Maskote FIT Coding Challenge 2022 . Pravo učešća na konkursu imaju svi studenti Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru koji pošalju idejno rješenje, originalno po koncepciji i obliku, na visokom likovnom i estetskom nivou, koje simbolizuje Mostar i FITCC . Isti autor ima pravo da konkuriše sa neograničenim brojem radova.

Prikaži više