Prof. dr. Alena Huseinbegović izabrana za rektoricu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

Ovom prilikom želimo čestitati prof.dr. Aleni Huseinbegović, novoj rektorici Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, sa željom da nastavimo saradnju i u budućnosti. Prof.dr. Alena Huseinbegović je i u ranijem periodu pružala podršku aktivnostima i inicijativama Unije studenata.

Nadamo se zajedničkoj saradnji, te nizu aktivnosti u skorijoj budućnosti.

Funkciju rektorice Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru u četvrtak je preuzela prof. dr. Alena Huseinbegović, redovna profesorica Pravnog fakulteta, a izabrana je na sjednici Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru održanoj dva dana ranije, saopćeno je sa Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Prikaži više