NOVOIZGRAĐENI MOST DOBIO NAZIV “STUDENTSKI MOST”

Danas, 31.5.2022 godine, Gradsko vijeće Grada Mostara usvojilo je zajedničku inicijativu @vijece_mostar@studentskizborsum i Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru da novoizgrađeni most na relaciji Avenija – Sutina ponese naziv “Studentski most” u čast studenata Grada Mostara.

Inicijativu su potpisali ispred Vijeća mladih, predsjednik Zaim Mehić, ispred Studentskog zbora, predsjednica Ivana Rašić i ispred Unije studenata, predsjednik Mehmed Proho, nadovezujući se samo na istu inicijativu koju su podnijeli njihovi prethodnici 2017. godine.

Zahvaljujemo se Gradskom vijeću, na čelu sa gosp. Salemom Marićem, hvala Gradonačelniku gosp. Mariu Kordiću, Komisiji za mlade na čelu sa gosp. Pandur Jasminom, kao i svim vijećnicima koji su glasali za inicijativu.