STUDENTSKI IZBORI 2019/2020. GODINA

Danas su provedeni Studentski izbori na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Više od 5000 studenata imalo je mogućnost da se izjasni i svoje povjerenje ukaže jednom od 97 kandidata koji su se našli na kandidatskim listama. Studentski izbori otvoreni su u 10:30, te su studenti svoju dužnost mogli izvršiti do 13:30 sati.


Svoje demokratsko pravo iskoristilo je 1986 studenata što čini gotovo 40% ukupnog biračkog tijela. Važno je napomenuti da su današnji izbori provedeni na jedanaest organizacionih jedinica, odnosno sedam fakulteta i četiri univerzitetska studija.
Izborna komisija je kao osnovan uvažila zahtjev studenata Fakulteta informacijskih tehnologija koji su se požalili na činjenicu da je danas manji broj studenata na predavanju, tako da će se izbori za predstavnike studenata na Fakultetu informacijskih tehnologija održati sutra od 10 do 13 sati. To znači da će nakon izbora koji će se provesti sutra na Fakultetu informacijskih tehnologija izlaznost biti veća.
Demokratskom odlukom studenata u nastavno-naučna vijeća fakulteta i univerzitetskih studija izabrani su:

AGROMEDITERANSKI FAKULTET
1. Rađa Vejzović
2. Nejla Habibija

EKONOMSKI FAKULTET
1. Lejla Škaljić
2. Anis Masleša

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA
1. Mirza Čamo
2. Nedim Mustajbegović
3. Denis Zulović

GRAĐEVINSKI FAKULTET
1. Maida Gosto
2. Mehmed Proho
3. Ilma Špago

MAŠINSKI FAKULTET
1. Nedim Lapo
2. Enes Čajdo
3. Amer Herić

NASTAVNIČKI FAKULTET
1. Maida Obradović
2. Aldina Bobić
3. Anida Zlomušica
4. Mirza Pajić
5. Sadžida Jelovac

PRAVNI FAKULTET
1. Emir Čampara
2. Faris Zukić
3. Selma Zulum
4. Mirza Lalić

UNIVERZITETSKI STUDIJ POSLOVNA INFORMATIKA
1. Eldina Delić
2. Ramiza Mujić

UNIVERZITETSKI STUDIJ ZDRAVSTVENA NJEGA
1. Amar Peco
2. Adi Maksumić
3. Belmin Šehić
4. Sarah Mušić
5. Armin Đulić
6. Maid Dilberović

UNIVERZITETSKI STUDIJ DIZAJN INTERIJERA
1. Nađa Hodžić
2. Amina Haračić

UNIVERZITETSKI STUDIJ TURIZAM
1. Alma Peco
2. Medina Pelja

NAPOMENA: Izbornoj komisiji kandidati mogu uložiti primjedbu na rezultate izbora, zatražiti ponovno brojanje glasova ili ponavljanje izbornog procesa u roku od tri dana od dana objavljivanja rezultata putem e-maila unija@unmo.ba ili na protokol Univerziteta.