INICIJATIVA ZA POSTAVLJANJE KANTI ZA OTPAD U UNIVERZITETSKOM KAMPUSU

U skladu sa zaključkom Predsjedništva Unije studenata, te nakon pribavljene saglasnosti i podrške Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, danas smo na protokol, prema Gradu Mostaru, odnosno Službi za privredu, komunalne i inspekcijske poslove, zvanično uputili Inicijativu za postavljanje kanti za otpad u kampusu Univerziteta.

Naime, cilj ove inicijative jeste uređenija i zdravija sredina, kao i širenje svijesti o čistoći okoliša, a svi smo svjedoci da kontinuiranim razvojem kampusa, te ponudom sve većeg broja sadržaja, kao i povećanjem prometnosti, raste i potreba za većim brojem prikladnih mjesta za odlaganje otpada.