SENAT UNIVERZITETA NA ZAHTJEV UNIJE STUDENATA DONIO ODLUKU O ODOBRAVANJU DODATNOG ISPITNOG ROKA

Postupajući po Zahtjevu Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Senat Univerziteta je na danas održanoj sjednici donio Odluku o odobravanju dodatnog ispitnog termina u septembru za predmete i iz ljetnog i iz zimskog semestra.

U prethodnom periodu Unija studenata je zaprimila veliki broj sugestija i zahtjeva studenata za traženjem dodatnog roka u septembru. Shodno tome, po zahtjevu studenata, Unija studenata je podnijela inicijativu prema Senatu Univerziteta.

Hvala svima koji su podržali donošenje ove Odluke!