DRUGI UPISNI ROK

𝗞𝗢𝗡𝗞𝗨𝗥𝗦 za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru u drugom upisnom roku će biti otvoren od 𝟮𝟵.𝟬𝟴. do 𝟭𝟲.𝟬𝟵.𝟮𝟬𝟮𝟮. godine.

Mi gradimo budućnost!

#UNMO