DONESENA ODLUKA O PRENOSU 3 PREDMETA

Na prijedlog Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Senat je donio Odluku o produženju trajanja Odluke o dopuni Odluke o izmjeni i dopuni člana 26. Pravila studiranja na 1.ciklusu studija na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Dakle, na inicijativu Unije studenata, Senat je produžio Odluku o prenosu 3 predmeta, koja je donesena 26.8.2021.godine.

Prema ovoj odluci, u narednu godinu studija, moguće je prenijeti 3 nepoložena predmeta iz prethodnih godina studija.

Podsjetimo, Senat Univerziteta čine rektor, prorektori, dekani i 3 predstavnika studenata (sa pravom glasa).

Naime, Unija studenata je u prethodnom periodu zaprimila veliki broj pitanja i sugestija o prenosu predmeta na sljedeću godinu studija, te o samom načinu organizacije nastave, pa smo shodno tome i djelovali.

Svim studentima želimo mnogo sreće u narednoj akademskoj godini!