◾️PRIJAVA ZA STUDENTSKE IZBORE 2022 ◾️

Poštovane kolegice i kolege,

ovim putem vas obavještavamo da 10. i 11. oktobra (ponedjeljak i utorak) u vremenu od 12 do 14h , u kancelariji Unije studenata možete popuniti prijavni obrazac i kandidovati se za predstavnika studijske godine, člana Naučno-nastavnog vijeća i Asocijacije studenata na svom fakultetu, a samim tim i Uniji studenata.

◾️ Oni koji se nalaze van Mostara ili su na drugi način opravdano spriječeni fizički doći do prostorija Unije studenata, mogu se javiti u inboks naše facebook ili instagram stranice, odnosno na mail unija@unmo.ba, najkasnije do utorka, do 15:00 sati.

Nadamo se kako će se što veći broj studenata aktivno uključiti u izborni proces i kako ćemo, osim rješavanja svakodnevne studentske problematike na fakultetima, realizovati i niz društveno korisnih projekata i aktivnosti u ovoj akademskoj godini.

◾️ Termin studentskih izbora, kao i biračka mjesta objavit ćemo uskoro, nakon što nam fakulteti dozvole korištenje neke od prostorija u sklopu zgrade.

✔️ Pravo da biraju i budu birani imaju svi studenti Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.