POSJETA PREDSJEDNIKA UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI

Predsjednik Unije studenata, Kenan Begović, danas je posjetio Univerzitetsku biblioteku Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. U okviru posjete, sa uposlenicima biblioteke, na čelu sa Editom Mulaosmanović, razgovaralo se o problemima biblioteke, organizaciji, knjižnom fondu i budućim zajedničkim aktivnostima.