♦︎STUDENTSKI IZBORI 2022♦︎

Poštovane kolegice i kolege,

ovim putem sve vas pozivamo da iskoristite svoje pravo i glasate za predstavnike studenata u naučno-nastavnim vijećima vaših fakulteta, matičnim asocijacijama studenata, a samim tim i Uniji studenata.

♦️ Glasačka mjesta bit će jasno naznačena na ulaznim vratima organizacionih jedinica – fakulteta.

📎Nakon procesa kandidiranja i prijave više desetina kandidata na svim fakultetima i univerzitetskim studijima, kandidatima želimo puno uspjeha, te se nadamo kako će se što veći broj studenata aktivno uključiti i doprinijeti poboljšanju položaja studenata, zalagati se za studentske interese, ali i realizaciju brojnih vannastavnih projekata i aktivnosti u toku ove akademske godine, što možemo uraditi samo zajedničkim snagama.

♦️ Četvrtak, 20.10.2022.godine, u periodu od 10:00 do 12:00 sati, uz napomenu da je glasanje moguće isključivo uz indeks.