Predstavnici/eUnije studenata prisustvovali radionici #EngenderingKnowledge

Danas je u sali Miss Irby održano četvrto predavanje #EnGenderingKnowledge projekta koji Homework HUB realizuje u koordinaciji sa Asocijacijom studenata Fakulteta zdravstvenih studija.

Bilo koji naučnoistraživački rad da radimo, prilikom istraživanja trebamo uvrstiti gender pojma. A kako i na koji način to postići, saznali smo danas u trosatnom predavanju:

prof. Nine Bosanskić i prof. Jasminke Hasić Telalović.

Istraživanje: prikupljanje podataka i Izazovi pri prikupljanju podataka bile su teme današnjeg predavanja i radionica, a u sklopu koje su učesnici/e naučili razliku između kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, te potrebnih metoda za adekvatan naučnoistraživački rad.

Uživo su nam se pridružili/e i predstavnici/e Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, sa različitih fakulteta, kao i predsjednik Unije studenata, Kenan Begović.

Predavanja u sklopu projekta se održavaju u hibridnom obliku.

Finansijski podržano iz sredstava FIGAP II programa:

Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2017-2020), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA