STUDENTSKI IZBORI 2022

Nakon procesa prijave kandidata, u kojima je učestvovalo više desetina studenata koji su iskoristili svoje pravo da budu birani, danas su na fakultetima i univerzitetskim studijima Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru održani Studentski izbori 2022.

📍Studenti su imali priliku birati svoje predstavnike u Naučno-nastavnim vijećima, asocijacijama studenata, a time i u Uniji studenata.

Nakon provedenih izbora, rezultati za Naučno-nastavna vijeća su sljedeći:

GRAĐEVINSKI FAKULTET:

1. Mirza Čerkić

2. Kenan Begović

3. Aldin Merzić

PRAVNI FAKULTET:

1. Lamija Karadža

2. Amir Čaušević

3. Vildana Kubat

4. Belma Čomor

MAŠINSKI FAKULTET:

1. Mirza Idrizović

2. Ismar Zerem

3. Nedim Lapo

NASTAVNIČKI FAKULTET:

1. Aida Agić

2. Nejra Dilaver

3. Lamija Milanović

4. Samra Meškić

AGROMEDITERANSKI FAKULTET:

1. Edisa Letuka

2. Tarik Dalipagić

3. Emir Jusufbegović

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA:

1. Razija Arikan

2. Elmedin Demić

EKONOMSKI FAKULTET:

1. Ajla Fočić

2. Ulmihana Čilić

3. Selma Suljić

UNIVERZITETSKI STUDIJ ZDRAVSTVENE NJEGE:

1. Amina Šečunović

2. Samir Zekić

3. Murisa Latić

4. Adna Golić

UNIVERZITETSKI STUDIJ TURIZAM:

1. Nejla Baležić

2. Iman Dilberović

UNIVERZITETSKI STUDIJ DIZAJN INTERIJERA:

1. Adna Zlomušica

2. Edisa Medar

UNIVERZITETSKI STUDIJ POSLOVNA INFORMATIKA:

1. Tea Domazet

2. Sara Kazazić

3. Esmin Sabljić

UNIVERZITETSKI STUDIJ FARMACIJA:

1.Edina Tanović

2.Ajla Kazazić

3.Selma Novalić

FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA:

1.Zaim Mehić

2.Melissa Memić

3.Tarik Kreso