Introducing Student Research Mobilities to BiH Unis – INSTREAM

Predstavnici Unije studenata su danas boravili na International Burch University (IBU).

U okviru posjete, organizovano je nekoliko okruglih stolova. Razgovaralo se o saradnji visokoškolskih ustanova u BiH, mobilnosti studenata između visokoškolskih ustanova i zajedničkim istraživanjima.

Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru su predstavljali: Alim Abazović (generalni sekretar univerziteta), Emir Nezirić (prorektor za nauku i naučnoistraživački rad), Rijad Novaković (prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju), dok su studente zastupali: Kenan Begović, Sara Kazazić, Aida Agić, Amir Čaušević.