KONKURS ZA IZBOR GENERALNOG SEKRETARA UNIJE STUDENATA

Na osnovu članova 23. i 31. Statuta, te odluke Predsjedništva Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 02-195/22 od 24.10.2022.godine raspisuje se KONKURS za izbor generalnog sekretara Unije studenata.

Generalnog sekretara Unije bira Predsjedništvo, na osnovu konkursa. Opis poslova, uslovi konkursa, kao i potrebni dokumenti mogu se vidjeti u tekstu konkursa (slika iznad).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana.