🔸 Javni poziv za učešće na Simpozijumu Student Gender Mainstreaming 🔸

Homework HUB u saradnji sa TPO fondacijom realizuje potprojekat UNIGEM-a, STUDIGEM koji se fokusira na uspostavljanje politika rodne ravnopravnosti među studentskim organizacijama.

◽️ Teme:

– Rod i spol na mom fakultetu je predstavljen kao…
– Kojeg je roda nauka?
– Seksualno i rodno zasnovano nasilje na fakultetu je…
– Slobodna tema

Rad/esej/istraživanje treba da bude napisan u APA stilu i maksimalno do 5000 riječi.
Svoje apstrakte pošaljite do 30. novembra 2022. godine, a konačan rad do 31. januara 2023. godine.

Prijave putem link:

https://forms.gle/cHoFGnxDTp2L6BLr6

◽️ Mogućnost učešća: učesnik/ica (pisanje radova) ili učesnik/ca (slušanje predavanja).

Projekat STUDIGEM ima za cilj uspostavljanje Planova rodne ravnopravnosti za studentsku populaciju, kao i osvještavanje studentske populacije o vrstama seksualnog uznemiravanja, prepoznavanja i preveniranje iste, te uvođenja pojma gendera u sve naučnoistraživačke sfere, što je drugi prioritetni cilj Evropske unije.