Amir Čaušević je novi generalni sekretar Unije studenata

Student Pravnog fakulteta(II-godina) Amir član je naučno nastavnog vijeća Pravnog fakulteta, potpredsjednik za seminare ElSA-Mostar, koordinator Mreže mladih Gornji Vakuf, član odbor Omladinske banke Gornji Vakuf.


Osnivač je Teatra mladih Česta u Gornjem Vakufu-Uskoplju koji iza sebe bilježi sjajne rezultate
Kroz Omladinski rad Amir se iskazao u mnogim projektima,i prošao faze od volontera do projektnog koordinatora i stručnog saradnika za mlade.