Međunarodni dan studenata

Današnji dan, 17. novembar, u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan studenata.

Ovaj dan proglašen je Međunarodnim danom studenata 1939. godine u Londonu od strane Međunarodnog vijeća studenata, kao znak sjećanja na studentske demonstracije u Pragu koje su Nacisti ugušili zatvorivši sve ustanove visokog obrazovanja u Češkoj i poslavši više od 1.200 studenata u koncentracione logore, dok je devet studenata i profesora strijeljano.

Studenti, bez obzira na sve međusobne razlike, dijele zajedničke interese i imaju iste ciljeve, a to je bolji i kvalitetniji nastavni proces, koji uredno plaćaju putem školarina i koji treba da predstavlja osnovu razvoja visokog obrazovanja kao temelja svakog društva i države.