Uručena zahvalnica rektorici Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, prof.dr. Aleni Huseinbegović

Danas je održana 142. sjednica Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Poslije protokolarnog dijela sjednice, rektorici, prof.dr. Aleni Huseinbegović, uručena je zahvalnica za doprinos i pomoć pri radu Unije studenata.