DONACIJA OPREME UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI

👉🏼 Unija studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru donirala je Univerzitetskoj biblioteci Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru kompjuter i kopir aparat koji će koristiti studenti u čitaonici.

🔹 Uskoro spremamo i donaciju stručne literature.

Sredstva za nabavku opreme i proširenje knjižnog fonda su osigurana projektom finansiranog od strane FMON-a na čiji je poziv aplicirala Unija studenata.
🔹 Biblioteci i studentima želimo uspješan i sretan rad!