BESPLATNI KURSEVI U KRALJ FAHDU

Kursevi informatike u KCKF namjenjeni su za sve one koji se prvi put susreću sa svijetom računara, ali i one koji žele da savladaju napredne tehnike rada.

Nudimo veliki izbor informatičkih kurseva : od kurseva za upoznavanje i usavršavanje znanja u Microsoft Office programima, koji su neizostavna stavka među vještinama u biografiji, do crtanja, projektovanja na kursevima AutoCAD-a, ArmCAD-a ili Tower-a, upoznavanja za različitim alatima za dizajniranje kroz kurseve grafičkog…