Ljudska prava žena: pravni i sociološki aspekti

🔹 Povodom obilježavanja 8. marta – Međunarodnog dana žena, u okviru UNIGEM projekta, na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, održana su predavanja sa radionicom i diskusijom “Ljudska prava žena: pravni i sociološki aspekti”.

Predavanja sa radionicom i diskusijom održale su prof. dr. Alena Huseinbegović, rektorica Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, prof. dr. Rebeka Kotlo, univerzitetska koordinatorica UNIGEM projekta za Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru i prof. dr. Merima Jašarević, vanredna profesorica na Nastavničkom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Tokom predavanja te radionica i diskusije aktivno su učestvovali studenti i studentice Pravnog i Nastavničkog fakulteta (Odsjek Psihologija i sociologija).

🔹 Kroz dijalog i otvorenost studentica i studenata pokazano je da nove generacije prepoznaju određene društvene mehanizme koji djeluju duboko negacijski spram novih društvenih i kulturnih trendova kao što su pitanja određenih prava i sloboda.

Projekat “Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje” (UNIGEM) finansijski podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, a njegovu implementaciju koordinira TPO fondacija te projekat provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, među kojima je i Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

🔹 Projekat se implementira sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

TPO Foundation