KURS PISANJA PROJEKATA PO EU STANDARDIMA

Kurs je realizovan 02.06.2023. godine, u prostorijama Studentskog hotela u Mostaru. Edukator je učesnicima kursa teorijski i praktično ukazao na značaj planiranja i prezentiranja ideja, odnosno pisanje projekata i apliciranje na poziv radi realizacije.

🔹 Učesnici kursa istakli su korist koju su imali i nova znanja kao i vještine koje su stekli ovim interaktivnim radionicama te izrazili nadu da će korisnih saradnji biti i u skorom budućem vremenu.

🔹Nakon kursa podijeljeni su učesnicima certifikati.

Jer mi stvaramo najljepše priče…🖋#unijastudenataUNMO