Konkurs za izbor generalnog sekretara

Na osnovu članova 20. , 21., 22., 30. i 31. Statuta, te odluke Predsjedništva Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 03-21/23 od 12.3.2023. godine raspisuje se KONKURS za izbor generalnog sekretara Unije studenata.

Generalnog sekretara Unije studenata bira Predsjedništvo, na osnovu konkursa i uslova raspisanih konkursom. Opis poslova, uslovi konkursa, kao i potrebni dokumenti mogu se vidjeti u tekstu konkursa.