Senat usvojio plan i program Unije studenata za 2018/2019.

Ovim putem obavještavamo studente da je Senat Univerziteta na decembarskoj sjednici održanoj dana 27.12.2018. godine usvojio plan i program rada Unije studenata za akademsku 2018./2019. godinu. Ovogodišnji Plan i program rada Unije studenata prethodno je Predsjedništvo Unije studenata donijelo na sjednici održanoj dana 28.11.2018. godine.