Izabrano novo rukovodstvo Unije studenata

U skladu s rezultatima Studentskih izbora, koji su na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru održani 2.11.2018. godine, danas je u Sali za simulovano suđenje konstituisana Skupština Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Prije samog početka Izborne sjednice Skupštine, izabranim delegatima studenata svih godina, sa svih organizacionih jedinica na Univerzitetu, obratio se prof. dr. Senad Rahimić, prorektor za nastavu i studentska pitanja. Na dnevnom redu našla su se goruća pitanja vezana za studentsku problematiku, formiranje Fonda solidarnosti Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru namijenjenog stipendiranju najugroženijih kategorija studenata našeg Univerziteta, analiza rada fakultetskih asocijacija studenata, te izbor desetog saziva Predsjedništva Unije studenata. Za novog-starog predsjednika Unije studenata jednoglasno je po prijedlogu svih organizacionih jedinica Univerziteta izabran Džani Pajić, student Pravnog fakulteta. Za zamjenika predsjednika, također jednoglasno imenovan je Ammar Lavić, student Mašinskog fakulteta.
U Predsjedništvo Unije studenata izabrani su:
Muamer Opardija (Agromediteranski fakultet), Nedim Hondo (Fakultet informacijskih tehnologija), Mehmed Proho (Građevinski fakultet), Mirza Čamo (Fakultet humanističkih nauka), Adnan Ćohković (Ekonomski fakultet), Ajla Sinanović (Nastavnički fakultet), Enes Čajdo (Mašinski fakultet), Harun Isić (Pravni fakultet) i Adelisa Čaluk (Studentski centar).
Skupština Unije studenata pozdravila je osnivanje Studentske konferencije Federacije BiH, donijela Odluku o pristupanju Unije studenata Studentskoj konferenciji FBiH, te ovlastila predsjednika Unije studenata da pregovara sa drugim studentskim organizacijama javnih univerziteta u FBiH o osnivanju krovne studentske organizacije u FBiH.