Svečana akademija Univerziteta 2019.

U četvrtak, 14. 2. 2019. godine, u prostorijama Centra za kulturu, upriličena je Svečana akademija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Svečanoj akademiji prisustvovale su brojne uvažene zvanice iz cijele Bosne i Hercegovine – predstavnici javnog, kulturnog, privrednog, političkog, vjerskog života, kao i obrazovnog sistema, uključujući i rektore i prorektore javnih univerziteta u BiH: rektora Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zorana Tomića, rektora Univerziteta u Zenici prof. dr. Damira Kukića, rektoricu Univerziteta u Tuzli prof. dr. Nerminu Hadžigrahić, rektora Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr. Radoslava Gajanina, prorektoricu Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Majdu Čohodar, te prorektora prof. dr. Dejana Bokonjića ispred Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prisutnima se obratio rektor Univerziteta, prof. dr. Elvir Zlomušica, a potom i – ispred Rektorske konferencije BiH – rektorica Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Nermina Hadžigrahić. Čestitke povodom 42. godišnjice postojanja Univerziteta uputili su i uvaženi predsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH akademik Miloš Trifković, te direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta prof. dr. Enver Halilović.

U sklopu akademije, upriličena je dodjela plaketa i zahvalnica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru zaposlenicima Univerziteta za dugogodišnji uspješan rad na Univerzitetu i organima Univerziteta, kao i saradnicima za značajan doprinos u razvoju visokog obrazovanja i afirmaciji ugleda Univerziteta u zemlji i inozemstvu. Plakete su primili prof. dr. Mehmedalija Hadžović i doc. dr. Ibrahim Kajan, a zahvalnice prof. dr. Salih Jalimam, dipl. ing. građevine Ahmet Šubara, i predsjedavajući Skupštine HNK g. Šerif Špago.

Također, povodom Dana Univerziteta, kao priznanje za postignuti uspjeh tokom studija, dodjeljene su Rektorove nagrade za student(ic)e sa najboljim uspjehom na drugom ciklusu: Bešir Isaković (Pravni fakultet, drugi ciklus, prosjek 9,98), Faris Trešnjo (Građevinski fakultet, drugi ciklus, prosjek 9,75), Amela Džemila (Fakultet humanističkih nauka, drugi ciklus, prosjek 9,46), Indira Prguda (Nastavnički fakultet, drugi ciklus, prosjek 9,13), Nemanja Šupljeglav (Mašinski fakultet, drugi ciklus, prosjek 8,13), te studenti(ca)ma na prvom ciklusu: Amil Brković (Pravni fakultet, prvi ciklus, prosjek 9,69), Nejra Šubara (Fakultet humanističkih nauka, prvi ciklus, prosjek 9,65), Bojan Aćimović (Nastavnički fakultet, drugi ciklus, prosjek 9,07), Šahzudin Mahmić (Fakultet informacijskih tehnologija, prvi ciklus, prosjek 9,00), Almedin Bajramović (Mašinski fakultet, prvi ciklus, projsek 8,71), Tajma Taso (Ekonomski fakultet, prvi ciklus, prosjek 8,62), Amila Ćeranić (Poslovna informatika, prvi ciklus, prosjek 8,62), i Dženana Eglerović (Građevinski fakultet, prvi ciklus, prosjek 8,56).

Dvosedmični program obilježavanja godišnjice završava sutra, 15. februara 2019. godine, kada će u prostorijama Pravnog fakulteta biti upriličena promocija Zbornika radova Džemal Bijedić – 100 godina od rođenja i 40 godina od smrti.