ODLUKA O PRENOSU 3 PREDMETA ILI 15 ECTS

Postupajući po upućenom Zahtjevu Unije studenata, na danas održanoj sjednici, Senat Univerziteta donio je Odluku kojom se odobrava prenos 3 predmeta (bez obzira na ECTS kredite) ili zbirno 15 ECTS bodova u narednu godinu studija.

Izražavamo zadovoljstvo što su članovi Senata ovaj put podržali zahtjev Unije studenata, uvažavajući argumentaciju i sve novonastale okolnosti prouzrokovane epidemijom, što će u mnogome olakšati efikasnije prevazilaženje ove situacije.