SMJERNICE I UPUTE ZA ODRŽAVANJE NASTAVNOG PROCESA

Na posljednjoj sjednici Senata Univerziteta, usvojen je i Krizni plan prilagođen trenutnim okolnostima, kao i smjernice i upute o održavanju i realizaciji nastavnog procesa u akademskoj 2020/2021. godini.

Ključno je da će fakulteti i univerzitetski studiji imati mogućnost kombiniranja nastave “in class i online”, u zavisnosti od predmeta i potreba samih studenata, a prednost se daje klasičnoj nastavi, koja podrazumijeva fizičko prisustvo i interakciju.

Iz onih predmeta iz kojih je neophodna interakcija na relaciji student – profesor, kao i praktični vid nastave nastava će se održavati na klasičan način, dok fakulteti imaju mogućnost i održavanja online nastave iz onih predmeta iz kojih je to moguće, u dogovoru s predmetnim nastavnikom i predstavnicima studenata određene godine studija.

Održavanje nastave “u učionici” podrazumijeva poštivanje higijensko – epidemioloških mjera, odnosno nošenje maske i održavanje fizičke distance (manje grupe, veće prostorije).