STUDENTSKE ASOCIJACIJE

Nakon provedenih studentskih izbora, u skladu sa Pravilnikom o studentskim izborima te u skladu sa Pravilnikom o radu asocijacija studenata, u prethodnom periodu održane su konstituirajuće sjednice izvršnih odbora asocijacija studenata i izabrano je rukovodstvo svih postojećih asocijacija:
UNIVERZITETSKI STUDIJ ZDRAVSTVENE NJEGE – Armin Đulić
UNIVERZITETSKI STUDIJ DIZAJN INTERIJERA – Adna Zlomušica
PRAVNI FAKULTET – Hasan Boškailo
NASTAVNIČKI FAKULTET – Admir Topalović
GRAĐEVINSKI FAKULTET – Faris Čolić
MAŠINSKI FAKULTET – Ajdina Aličić
FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA – Emanullah Hukić
AGROMEDITERANSKI FAKULTET – Mahmut Alendar
FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA – Nedim Mustajbegović
EKONOMSKI FAKULTET – Ajla Livnjak
Ovim putem čestitamo svim izabranim predsjednicima/ama, kao i svim članovima asocijacija studenata te im želimo puno uspjeha i rezultata u ovoj akademskoj godini.
Svakako, POZIVAMO i sve ostale studente da se jave izabranim predstavnicima i članovima asocijacija ukoliko imaju želju za angažmanom, s posebnim naglaskom na studente preostala četiri (4) univerzitetska studija na kojima nisu formirane asocijacije studenata.