KONKURS ZA IZBOR GENERALNOG SEKRETARA UNIJE STUDENATA

Na osnovu članova 23. i 31. Statuta, te odluke Predsjedništva Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 02-06/21 od 29.04.2021.godine raspisuje se KONKURS za izbor generalnog sekretara Unije studenata. Generalnog sekretara Unije bira Predsjedništvo, na osnovu konkursa.
Opis poslova, uslovi konkursa, kao i potrebni dokumenti mogu se vidjeti u tekstu konkursa (slika ispod).

Konkurs ostaje otvoren 7 dana.

Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine

Povodom 15. aprila – Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine, Unija studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru upućuje iskrene čestitke pripadnicima Armije, demobilisanim borcima, dobitnicima najvećih ratnih priznanja, a posebno ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca.
Hvala vam za sve što ste uradili za domovinu i za nas, mlađe generacije, koje će znati baštiniti i čuvati tekovine koje ste nam ostavili!
🇧🇦