PODJELA CERTIFIKATA POLAZNICIMA KURSA WORDPRESS-a

📍Danas je u Sali za simulovano suđenje na Pravnom fakultetu održana podjela certifikata polaznicima kursa WordPress-a. Dio ekipe je preuzeo certifikate, a oni koji su bili spriječeni doći, certifikate će preuzeti naknadno.

WordPress kurs je namijenjen svim studentima koji žele da se upoznaju sa kreiranjem dinamičkih web stranica. Kroz ovaj kurs, naučit ćete koristiti razne opcije za kreiranje i uređivanje web stranica, kao i njihovih elemenata na moderan način, pored čega ćete imati priliku iste koristiti za kreiranje stranica kao što su novosti, blogovi, poslovni portali, foto galerije…

➡️Kurs je pohađao 41 student.

📎Kurs je vodio certificirani edukator, Amina Kotlo, studentica treće godine Univerzitetskog studija Poslovna informatika.