SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Zalagali smo se, zalažemo se i zalagat ćemo se za sve studente Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

Povodom zlonamjernih i neutemeljenih špekulacija pojedinaca o tome kako se Unija studenata zalaže za povećanje cijena školarine od iduće akademske godine, dužni smo cjelokupnu javnost, a pogotovo studente našeg Univerziteta podsjetiti na činjenice i sve ono što je Unija studenata radila, radi i što će u budućnosti raditi.

Tačno je da u određenim krugovima na Univerzitetu već duži vremenski period, usudit ćemo se reći i više godina, postoje ideje i inicijative da se povećaju cijene školarina, koje u ovom trenutku iznose 200 KM po semestru na 7 od 8 fakulteta, dok su univerzitetski studiji skuplji i komercijalnog su karaktera. Činjenica jeste da su cijene školarina na našem Univerzitetu među najnižim u Bosni i Hercegovini, ali je isto tako činjenica da do povećanja nije došlo zalaganjem za studentske interese od strane Unije studenata, kako u prethodnim sazivima, tako i u ovom sazivu.

Fokus našeg rada i u prethodnom i u narednom periodu bili su i bit će svi studenti Univerziteta. I oni bolji, i oni malo manje dobri. Upravo vodeći se time, jedan od naših najvećih uspjeha jeste donošenje Odluke koja omogućava učenicima generacije (najboljima među nama) besplatno školovanje prvu godinu studija na 7 fakulteta. U narednom periodu, aktivno ćemo raditi na tome da se učenje, trud, zalaganje i rezultati najboljih studenata više vrednuju i da oni plaćaju manju cijenu školarina, kao nagrada za postignuti uspjeh. Istovremeno sa borbom za najbolje među nama, Unija studenata iz godine u godinu istrajava i uspijeva studentima omogućiti nekoliko dodatnih rokova (možda čak i previše čega smo svi svjesni), a u prethodne dvije godine uz sve to i prenos tri predmeta u narednu godinu. To su sve činjenice i rezultati rada Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Shodno navedenom, APELUJEMO na sve studente da sve relevantne i provjerene informacije mogu dobiti u prostorijama Unije studenata ili u direktnoj komunikaciji putem e-maila, telefona ili neke od službenih stranica.

CIJENE ŠKOLARINA OSTAJU ISTE U NAREDNOJ AKADEMSKOJ GODINI!