DONACIJA RAČUNARA U ČITAONICI

Unija studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru donirala je Univerzitetskoj biblioteci Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru računar koji će koristiti studenti u čitaonici.

Uskoro, spremamo donaciju, kako tehnologije i računara za čitaonicu, tako i raznih knjiga i naslova koji će se uskoro naći na policama u biblioteci.