Dodjela priznanja “Prijatelj nauke” i nagrađenim studentima– korisnicima univerzitetskih biblioteka u FBiH

Rektorici Univerziteta, prof.dr. Aleni Huseinbegović i Nastavničkom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, na čelu sa prof.dr.Ekremom Čolakhodžićem, dodijeljena su priznanja “Prijatelj nauke” za 2022. godinu.

Riječ je o priznanju koje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke dodjeljuje od ove godine.

Također, na prijedlog Univerzitetske biblioteke Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, kolegica Selma Muratspahić je imenovana za najčitatelja. U ime kolegice, zbog nemogućnosti prisustvovanja, nagradu je preuzeo Kenan Begović, predsjednik Unije studenata.

Ceremonija uručenja priznanja održana je u srijedu, 07.12.2022. godine u Galeriji Kraljice Katarine u Kosači, uoči otvorenja izložbe posvećene nobelovcu Vladimiru Prelogu, a u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

U okviru ove večeri sjećanja, koja se organizira povodom ovogodišnjeg Dana nauke u FBiH otvorena je izložba “Vladimir Prelog 1906-1998.”, a upriličena je i projekcija filma “Sunčana ura nobelovca Preloga”.

Ovom prilikom čestitamo dobitnicima pomenutih nagrada i priznanja, sa željom da nastave sa promocijom i popularizacijom naučne misli u Bosni i Hercegovini!